Algorytmy kostka Rubika

Algorytmy do kostki Rubika - R, L, (L U L U') (L' U' L2)

Poniżej przedstawiam państwu jak odczytać symbole do ułożenia kostki Rubika

Opis ruchów

R - right, prawa ściana

L - left, lewa ściana

U - up, górna ściana

D - down, dolna ściana

F - front, przednia ściana

B - back, tylna ściana

Powyższe ruchy odbywają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

' - oznacza ruch odwrotny do wskazówek zegara

R' - oznacza ruch prawej ściany w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara

2 - cyfry przy literach oznaczają ilość powtórzeń

U2 - oznacza dwukrotny ruch górnej ściany zgodnie ze wskazówkami zegara

d - małe litery oznaczają ruch dwoma ścianami na raz

d' - oznacza ruch dwoma dolnymi ścianami przeciwnie do wskazówek zegara

(R U R')*3 - oznacza powtórzenie trzech ruchów w nawiasie trzykrotnie

(L U L U') (L' U' L2) - ruchy zgrupowane w nawiasy oznaczają, że można je wykonać stosując skrót palcowy (fingershortcut) - tylko dla zaawansowanyc