Kostka 5x5x5

Jak ułożyć kostkę Rubika 5x5x5

Poniżej przedstawiam państwu jeden ze sposobów na ułożenie kostki Rubika

Etap 1 - środki

Pierwszym etapem układania kostki 5x5x5, nazwanej przez Rubika: Professor's Cube, jest ułożenie centralnych 9 klocków na każdej ściance. Poniżej pokazuję jak to ma wyglądać po ułożeniu Jak ułożyć kostkę rubika 5x5x5, Poradnik układania kostki Rubika 5x5x5, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki Pierwszy środek
Na początku układamy pierwszy środek, czyli pierwsze 9 centralnych klocków. Poniższy rysunek pokazuje pierwszy ułożony środek. Dla zachowania standardu niech to będzie środek białego koloru. Jak ułożyć kostkę rubika 5x5x5, Poradnik układania kostki Rubika 5x5x5, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostkiUłożenie pierwszego środka jest bardzo łatwe. Nie różni się niczym od ułożenia jednej ścianki, niezorientowanej kolorystycznie, na standartowej kostce 3x3x3. Nie będę więc przedstawiał żadnych algorytmów na jego ułożenie. Po ułożeniu go przechodzimy do układania pozostałych środków.
Pozostałe środki
Kolejną ścianką jest ściana żółta, czyli przeciwległa. Od tej chwili, przy układaniu wszystkich pozostałych środków będziemy stosować metodę POŁĄCZ - PRZEKRĘĆ W BOK - POWRÓT. Polega to na tym, aby dołączyć do siebie 2 klocki, lub bloki klocków, przesunąć ułożony układ w bok, i powrócić ścianką na swoje miejsce.
Przedstawię poniżej wizualnie jak to zrobić.
1. Najpierw do środkowego żółtego klocka dołączamy jeden z innej ścianki.
2. Przekręcamy górną ścianką nasze połączone 2 klocki.
3. Wracamy ścianką prawą w dół, aby naprawić chwilowo naruszony biały środek.
4. Mamy już połączone pierwsze 2 klocki żółtej ściany: Jak ułożyć kostkę rubika 5x5x5, Poradnik układania kostki Rubika 5x5x5, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki Teraz tworzymy sobie kolejną parę klocków żółtych na innej niż żółta ściance, przysuwany je do ułożonej wcześniej pary (1), przekręcamy żółtą ściankę uciekając układem w bok (2), powracamy prawą ścianką, aby układ białego środka powrócił na swoje miejsce (3). Jak ułożyć kostkę rubika 5x5x5, Poradnik układania kostki Rubika 5x5x5, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki Z kolejną parą postępujemy podobnie. Tym razem dla odmiany pokazuję, że można to także zrobić używając lewej ścianki, a ułożony żółty układ znajduje się w górze: Jak ułożyć kostkę rubika 5x5x5, Poradnik układania kostki Rubika 5x5x5, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki Teraz czas a dołączenie ostatnich 3 klocków żółtej ściany. W tym celu na innej niż żółta ściance łączymy sobie wszystkie 3 pozostałe klocki w linię, ustawiamy ją jak na rysunku (1) poniżej, i wykonujemy odpowiednią sekwencję pokazaną poniżej, aby umieścić ostatnie 3 klocki na właściwym miejscu. Jak ułożyć kostkę rubika 5x5x5, Poradnik układania kostki Rubika 5x5x5, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki Żółtą ściankę mamy już ułożoną. Teraz układamy 2 kolejne ścianki w ten sam sposób, np. zieloną i czerwoną.
Ostatnie 2 środki
Zostały nam ostatnie dwa środki - powiedzmy: niebieski i pomarańczowy. Tym razem nie możemy zastosować metody połącz-przekręć-powrót, ponieważ nie mamy już wolnej ścianki, na której moglibyśmy ułożyć pary. Postępujemy więc w ten sposób: Szukamy sobie dwóch linii trzyklockowych na przedniej i górnej ścianie, które mają więcej klocków przeciwnej ściany i ustawiamy je w miejscach zaznaczonych białą ramką na poniższym obrazku: Jak ułożyć kostkę rubika 5x5x5, Poradnik układania kostki Rubika 5x5x5, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki JUŻ TŁUMACZĘ, bo powyższe zdanie jest trochę zawiłe! Jak widzimy na powyższym obrazku, na górnej ścianie po lewej mamy trójkę z dwoma niebieskimi (złe) i jednym pomarańczowym (dobry). Na przedniej ścianie po prawej mamy trójkę z dwoma pomarańczowymi (złe) i jednym niebieskim (dobry). Ustawiamy więc jak na rysunku i wykonujemy poniższe ruchy, aby wymienić między sobą dobre i złe linie. Jak ułożyć kostkę rubika 5x5x5, Poradnik układania kostki Rubika 5x5x5, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki Jak widzimy na powyższej sekwencji, linie zostały ze sobą wymienione i mamy już więcej klocków właściwych zarówno na pomarańczowej jak i na niebieskiej ścianie. Kontynuujmy więc nasz powyższy przykład i wymieńmy ze sobą dwie ostatnie trójki.
Najpierw kręcimy górną i przednią ścianką ustawiając sobie trójki do wymiany: Jak ułożyć kostkę rubika 5x5x5, Poradnik układania kostki Rubika 5x5x5, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki Następnie stosujemy ten sam zestaw ruchów, aby wymienić między sobą potrójne linie. Jak ułożyć kostkę rubika 5x5x5, Poradnik układania kostki Rubika 5x5x5, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki Ostatnie klocki Kiedy stosując powyższe wymiany trójek dojdziemy do momentu, że nie mamy już czego wymieniać, lub zostało nam po jednym złym klocku na każdym środku, wykonujemy poniższe algorytmy, które zamieniają miejscami jeden klocek. Jak ułożyć kostkę rubika 5x5x5, Poradnik układania kostki Rubika 5x5x5, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki Jak ułożyć kostkę rubika 5x5x5, Poradnik układania kostki Rubika 5x5x5, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki

Etap 2 - krawędzie

Kolejnym etapem układania kostki 5x5x5 jest połączenie wszystkich 12 krawędzi kostki. Na poniższym rysunku możemy zobaczyć jak to ma wyglądać docelowo. Jak ułożyć kostkę rubika 5x5x5, Poradnik układania kostki Rubika 5x5x5, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki Krawędzie łączymy w identyczny sposób jak w kostce 4x4x4 z tym że tutaj, aby zbudować jedną krawędź musimy połączyć aż trzy klocki, więc algorytm łączenia musimy wykonać dwukrotnie, aby cała krawędź była gotowa. Szukamy dwóch klocków o tych samych kolorach (środkowy i boczny), ustawiamy je naprzeciwko siebie i wykonujemy poniższy algorytm. Jak ułożyć kostkę rubika 5x5x5, Poradnik układania kostki Rubika 5x5x5, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki Analogicznie postępujemy jeśli klocek znajdzie się po prawej stronie. Jak ułożyć kostkę rubika 5x5x5, Poradnik układania kostki Rubika 5x5x5, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki UWAGA! Tak samo jak w kostce 4x4x4 łączenie dwóch klocków za pomocą dwóch powyższych algorytmów niszczy krawędź zaznaczoną kolorem brązowym! Przed wykonaniem algorytmu należy tam wstawić krawędź, która jeszcze nie jest ułożona.
Oczywiście, jeśli znajdziemy 2 klocki naprzeciwko, ale na jednej ściance będzie ten sam kolor - musimy przenieść go dwoma ruchami w miejsce zaznaczone poniżej brązowym kolorem, aby na jednej ściance klocki miały różne kolory. Jak ułożyć kostkę rubika 5x5x5, Poradnik układania kostki Rubika 5x5x5, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki Tworzymy w ten sposób krawędzie do momentu, aż zostaną nam dwie ostatnie lub jedna.


Dwie ostatnie krawędzie
Jak ułożyć dwie ostatnie krawędzie. Na początek przedstawię algorytm, którego pierwszy i ostatni ruch są różne w zależności od sytuacji. Nazwijmy go ALGORYTM A. Jak ułożyć kostkę rubika 5x5x5, Poradnik układania kostki Rubika 5x5x5, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki Ustawiamy teraz nasze dwie ostatnie krawędzie w sposób jaki przedstawiają rysunki przypadków poniżej i stosujemy algorytm przedstawiony po prawej: (kolory żółty i niebieski na rysunkach poniżej reprezentują klocki z jednej grupy kolorystycznej) Jak ułożyć kostkę rubika 5x5x5, Poradnik układania kostki Rubika 5x5x5, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki Jak ułożyć kostkę rubika 5x5x5, Poradnik układania kostki Rubika 5x5x5, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki Jak ułożyć kostkę rubika 5x5x5, Poradnik układania kostki Rubika 5x5x5, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki W przypadku ułożenia klocków jak na rysunku 3, będziemy musieli wykonać algorytm dwukrotnie - po pierwszym wykonaniu połączą nam się 2 klocki na jednej krawędzi, następnie wykonujemy przypadek pierwszy lub drugi, aby wszystkie klocki danego koloru znalazły się na jednej krawędzi.
Jest jeszcze jeden przypadek - jeżeli na dwóch krawędziach mamy te same klocki, ale są one poprzekręcane, jak na rysunku poniżej. Wykonujemy wtedy jako pierwszy poniższy algorytm. Jak ułożyć kostkę rubika 5x5x5, Poradnik układania kostki Rubika 5x5x5, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki Algorytm A (z wyjątkiem pierwszego i ostatniego ruchu) jest identyczny jak algorytm na dwie ostatnie krawędzie w kostce 4x4x4.
Jeżeli będziemy mieli do wyboru jedną z poniższych dwóch sytuacji - to wybieramy tą z lewej! Jak ułożyć kostkę rubika 5x5x5, Poradnik układania kostki Rubika 5x5x5, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki

Ostatnia krawędź

Najczęściej zdarzy nam się, że ostatnia krawędź będzie wyglądała w sposób, jak na rysunku poniżej. Wykonujemy wtedy poniższy algorytm, aby ułożyć ostatnią krawędź. Jak ułożyć kostkę rubika 5x5x5, Poradnik układania kostki Rubika 5x5x5, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki Algorytm ten jest identyczny jak algorytm na naprawianie parzystości żółtego krzyża w kostce 4x4x4. Wszystkie krawędzie kostki są ułożone.

Etap 3 - reszta kostki

Jeśli ułożyliśmy prawidłowo wszystkie środki oraz krawędzie, nasza kostka będzie wyglądała od tej chwili jak zwykła kostka 3x3x3. Należy jednak pamiętać, że możemy wykonywać ruchy tylko zewnętrznymi ścianami, aby nie zburzyć ułożonych środków i krawędzi. Poniżej przedstawiam obrazek jak musimy wyobrażać sobie od tej chwili kostkę - wszystkie środkowe klocki są połączone i tworzą jakby centralną ścianę kostki 3x3x3. Jak ułożyć kostkę rubika 5x5x5, Poradnik układania kostki Rubika 5x5x5, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki Jako że jest to kostka nieparzysta, po drodze nie występują żadne problemy z parzystością krawędzi lub narożników.
Zaczynamy więc układanie kostki 3x3x3, którą to metodę zapewne doskonale znasz. Jeśli nie, zobacz artykuły w menu po lewej opisujące jak ułożyć kostkę 3x3x3.
Jakie etapy wykonujemy po kolei:
Etap 1 - biały krzyż
Etap 2 - narożniki białej ściany
Etap 3 - druga warstwa
Etap 4 - żółty krzyż
Etap 5 - permutacja żółtego krzyża
Etap 6 - permutacja narożników
Etap 7 - orientacja narożników
Etap 8 - ostatnia permutacja

Doszliśmy do końca. KOSTKA UŁOŻONA!!! Gratulacje!