Kostka 3x3x3

Jak ułożyć kostkę Rubika 3x3x3

Poniżej przedstawiam państwu jeden ze sposobów na ułożenie kostki Rubika

Etap 1 - Biały krzyż

W pierwszej kolejności ułożymy biały krzyż. Poniżej znajduje się efekt końcowy.Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki

Poniżej znajdują się algorytmy, które pomogą w ułożeniu baiłego krzyża. Czerwona kropka symbolizuje, gdzie ma się znalźć docelowo białe klocki.Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki

Teraz obracamy ściany: lewą, prawą, przednią i tylną o 180 stopni przenosimy wszystkie białe klocki w dół do żółtej ściany.Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki

Kolejnym krokiem jest obracanie dolną ścianą tak długo, aż natkniemy się na sytuację gdzie boczna ścianka białego klocka jest taka sama jak środek na ścianie przedniej (rys. lewy poniżej). Kiedy znajdziemy taką sytuację przekręcamy przednią ścianę o 180 stopni aby przenieść biały klocek w górę, ale tym razem już z prawidłowym kolorem (rys. prawy poniżej). Poniższy schemat obrazuje taką sytuację:Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki(Procedurę tą powtarzamy 4 razy, aby wszystkie 4 białe klocki powędrowały w górę już z prawidłowym kolorem bocznym.)

Etap 2 - Narożniki białej ściany

Na tym etapie układania kostki należy powkładać 4 narożniki zawierające biały kolor w odpowiednie rogi, aby utworzyły całą białą ściankę oraz pierwszą warstwę kostki.Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki

Czerwona kropka oznacza miejsce, na którym znaleźć ma się biała ścianka narożnego klocka: Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki

Poniżej dwa przypadki, kiedy musimy przerzucić niewłaściwie obrócony klocek z górnej go dolnej warstwy:Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki

Etap 3 - II warstwa

Przechodzimy do kolejnego etapu, czyli układanie drugiej warstwy kostki. Poniższy obrazek pokazuje co mamy uzyskać:Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki

Zaczynamy od wyszukania klocka, który leży na dolnej warstwie (u nas jest to ścianka prawa, ponieważ przekręciliśmy kostkę). Następnie należy ustawić go w pozycji jak na jednym z poniższych rysunków, i wykonując jeden z poniższych algorytmów umieścić klocek na właściwym miejscu. Wyszukując klocka do włożenia na środkową warstwę na prawej ścianie należy szukać klocków, które nie mają żółtego koloru, bo tylko takie klocki należą do II warstwy. Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki

Podczas układania tej warstwy bardzo często zdarzy ci się przypadek, że klocek będzie już na swoim miejscu, ale niewłaściwie obrócony. Obrazuje to pierwszy z rysunków poniżej: Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki

W takim przypadku musimy postępować zgodnie z powyższym schematem, czyli:

1. Najpierw wrzucić jakikolwiek klocek (na rysunku przedstawiony jaśniejszym szarym) w miejsce źle włożonego klocka.

2. Następnie prawą ścianę przekręcić o 180 stopi.

3. I zastosować pierwszy z algorytmów do włożenia klocka na swoje miejsce już w prawidłowej orientacji.


Może ci się też zdarzyć sytuacja, że po włożeniu dwóch klocków zostaną 2, ale zamienione sobą miejscami:W tym przypadku postępujemy analogicznie jak w powyższym przypadku - najpierw wyrzucamy jeden z klocków do prawej warstwy, wstawiamy go na miejsce i wstawiamy na miejsce ostatni klocek.

Etap 4 - żółty krzyż

Kolejny etap. Trzymamy teraz kostkę żółtym do góry - jak na obrazkach. Naszym zadaniem jest ułożenie na górnej ściance żółtego krzyża. Obrazek poniżej przedstawia końcowy efekt etapu czwartego.Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki

Poniżej dwie bardzo podobne sekwencje ruchów, przekształcające różne możliwe kombinacje na żółtej ścianie w pełny żółty krzyż. Ten algorytm jest bardzo ważny.

Sekwencja 1 - układ elementów następujących po sobie w określonej kolejności.Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki Sekwencja 2
Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki

Etap 5 - permutacja żółtego krzyża

Na tym etapie trzymamy żółtą ściankę u góry (nie do siebie przodem.
Permutacja - ustawienie elementów danego zbioru skończonego w określony sposób. Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostkiKręcimy górną ścianką tak długo, aż napotkamy jeden z trzech poniższych przypadków:

Pierwszy przypadek

Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki Wszystkie żółte ramiona krzyża ustawione prawidłowo - nic nie robimy - przechodzimy do kolejnego etapu.

Drugi przypadek

Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki Dwa ramiona obok siebie ustawione prawidłowo. Wykonujemy algorytm 1 raz.

Trzeci przypadek

Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki Dwa ramiona naprzeciwko siebie ustawione prawidłowo. Wykonujemy algorytm 2 razy, ale po pierwszym wykonaniu ustawiamy kostkę tak jak w przypadku nr 2.

Wykonujemy poniższy algorytm Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki

Etap 6 - permutacja narożników

Etap ten zawiera algorytmy umożliwiające ustawienie 4 żółtych narożników na swoich miejscach. Na początek ważna uwaga: narożnik na swoim miejscu nie oznacza, że jest on prawidłowo zorientowany (przekręcony), może być, ale nie musi, a i tak jest na swoim miejscu. Oznacza to, że klocek znajduje się w miejscu kostki, gdzie pozostanie już do końca tylko potem należy go jeszcze przekręcić wg jego własnej osi. Poniżej przykłady ustawień klocka na swoim miejscu:Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostkiW pierwszych trzech przypadkach klocek narożny jest na swoim miejscu, ponieważ znajduje się na ścianie żółto-czerwono-zielonej. W czwartym przypadku klocek nie jest na swoim miejscu, ponieważ powinien znaleźć się na ścianie żółto-niebiesko-pomarańczowej.

Na początek obrazek przedstawiający co mamy uzyskać w tym kroku:Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki

Czerwona kropka oznacza miejsce, na którym znaleźć ma się biała ścianka narożnego klocka: Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostkiJak widzimy na powyższym obrazku, narożnik żółto-czerwono-zielony (zaznaczony kropką) jest już na swoim miejscu, natomiast pozostałe 3 narożniki nie są na swoich miejscach. Na obrazku po prawej widzimy, że klocek żółto-zielono-czerwony pozostał na swoim miejscu, natomiast trzy pozostałe zostały przestawione na swoje miejsca.

Występują tutaj dwa przypadki algorytmu. Pierwszy z nich to permutacja trzech narożników w prawo, czyli zgodnie ze wskazówkami zegara. Ustawiamy kostkę tak, aby żółty krzyż był na górnej ścianie, a klocek, który nie powinien zmieniać swojego położenia musi być tam gdzie zaznaczono kropką (rys. trzeci poniżej): Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostkiDrugim przypadkiem jest permutacja trzech narożników w lewo, czyli odwrotnie do wskazówek zegara. Ustawiamy kostkę tak, aby żółty krzyż był na górnej ścianie, a klocek, który nie powinien zmieniać swojego położenia musi być tam gdzie zaznaczono kropką (rys. trzeci poniżej):Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostkiJeżeli zdarzy nam się przypadek, że ŻADEN z narożników nie będzie na swoim miejscu musimy najpierw wykonać jakikolwiek z powyższych algorytmów, następnie poszukać jednego klocka który znalazł się na swoim miejscu i wykonać ponownie odpowiedni algorytm.

Etap 7 - orientacja narożników

Przedostatni etap, czyli orientacja narożników. Etap ten, choć niezbyt skomplikowany, posiada wiele ułatwień, dzięki którym szybciej ułożymy kostkę (mniejszą ilością ruchów). Na razie jednak podstawowe informacje dla początkujących.
Co uzyskujemy wykonując ten etap: Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostkiMusimy znaleźć sytuację, gdy jeden z klocków żółtych będzie u góry na żółtej ścianie, a pozostałe 3 klocki żółte na bocznych ściankach. Po znalezieniu takiego klocka umieszczamy go w miejscu zaznaczonym kropką, a żółtą ścianę trzymamy u góry (jak na rys. trzecim poniżej) i wykonujemy odpowiedni algorytm.

Kiedy pozostałe trzy klocki mają kręcić się w prawo, czyli zgodnie ze wskazówkami zegara, wykonujemy ten algorytm:Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki Kiedy natomiast pozostałe 3 klocki mają kręcić się w lewo, czyli przeciwnie do wskazówek zegara, wykonujemy ten ruch: Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki Jeśli doszliśmy do tego etapu, a na górnej żółtej warstwie nie znajduje się tylko jeden prawidłowo zorientowany klocek, musimy wykonać jeden z powyższych algorytmów, aby doprowadzić właśnie do takiej sytuacji, gdzie tylko jeden z klocków będzie dobry, a pozostałe 3 złe. Jeśli jesteś początkujący, możesz mieć problem z prawidłowym rozpoznaniem sytuacji i będziesz czasami wykonywał ten algorytm 3 lub więcej razy zanim ułożysz całą żółtą ścianę. Jeśli jednak ustawisz prawidłowo kostkę to zawsze wystarczy dwukrotna powtórka algorytmu, aby żółta ściana była gotowa. Jeśli już kilka razy ułożyłeś kostkę polecam zapoznanie się z rozdziałem poniżej.

Etap 8 - ostatnia permutacja

Dotarłeś do ostatniego etapu układania kostki. Teraz tylko drobna kosmetyka i kostka gotowa. Co mamy uzyskać stosując ostatnią permutację: Jak ułożyć kostkę rubikaPoniżej dwa algorytmy zmieniające miejsca klocków krawędziowych. Pierwszy z nich przestawia klocki zgodnie ze wskazówkami zegara. Ustawiamy kostkę żółtą ścianą do góry i wykonujemy poniższy algorytm. Jak ułożyć kostkę rubika Jeśli krawędzie mają zmieniać swoje miejsca przeciwnie do wskazówek zegara wykonujemy poniższy algorytm. Jak ułożyć kostkę rubika 3x3x3, Poradnik układania kostki Rubika 3x3x3, Kostka Rubika - jak ułożyć kostkę Rubika?, Kostka Runika - kurs układania kostki Doszliśmy do końca. KOSTKA UŁOŻONA!!! Gratulacje!